derrierloisirs.fr
» » Odpowiedniki łacińskiego passivum w psałterzach staropolskich (Prace Instytutu Języka Polskiego) (Polish Edition)

Download Odpowiedniki łacińskiego passivum w psałterzach staropolskich (Prace Instytutu Języka Polskiego) (Polish Edition) ePub

by Ewa Deptuchowa

Download Odpowiedniki łacińskiego passivum w psałterzach staropolskich (Prace Instytutu Języka Polskiego) (Polish Edition) ePub
 • ISBN 8304019043
 • ISBN13 978-8304019041
 • Language Polish
 • Author Ewa Deptuchowa
 • Publisher Zaklad Narodowy im. Ossolińskich (1985)
 • Formats lit docx doc txt
 • Category No category
 • Size ePub 1366 kb
 • Size Fb2 1556 kb
 • Rating: 4.6
 • Votes: 860


Prace Instytutu Języka Polskiego, 0208-4074 ; Format: image/x. Deptuchowa, Ewa. Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego.

Prace Instytutu Języka Polskiego, 0208-4074 ; Format: image/x. Deptuchowa, Ew. 1985, Odpowiedniki łacińskiego passivum w psałterzach staropolskich.

Polish Academy of Sciences. Polish Linguistic Society. Polish Onomastic Society. Digital Repository of IJP PAN.

Jest profesorem nadzwyczajnym Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii .

Jest profesorem nadzwyczajnym Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk . Pełniła funkcję przewodniczącego Rady Naukowej tego instytutu w kadencjach 2011–2014 oraz 2015–2018 . Przypisy. Deptuchowa Ewa – Instytut Języka Polskiego PAN (po. i inni, Skarbnica leksyki staropolskiej, „Język Polski, 94 (3), 2014, s. 250–264, ISSN 0021-6941 (po. Słownik pojęciowy języka staropolskiego – Instytut Języka Polskiego PAN (po. Baza leksykalna średniowiecznej polszczyzny (do 1500 roku).

Słownik gramatyczny języka polskiego. Celem Słownika gramatycznego języka polskiego jest podanie charakterystyki gramatycznej wyrazów polskich. Włodzimierz Gruszczyński. Towards a specialised corpus of organized crime and terrorism.

Instytut Języka Polskiego. Main entry: Deptuchowa, Ewa. Added entries: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Series added entries: Prace Instytutu Języka Polskiego, ISSN: 0208-4074 ; 59 Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.

Город: Gdansk, PolandО себе: Akademia Języka Polskiego, Gdansk, Polan.

Город: Gdansk, PolandО себе: Akademia Języka Polskiego, Gdansk, Poland. Friendly and creative place for anyone who wants to learn Polish.

Related to Odpowiedniki łacińskiego passivum w psałterzach staropolskich (Prace Instytutu Języka Polskiego) (Polish Edition)